Archive for Sankarabharanam

Sankarabharanam

Song: Brocheva
Movie Name: Sankarabharanam
Music: Mahadevan K.V.
Singer: Balasubramanyam S P, Vani Jairam

Brocheva aa revarura..
Ninu vinaa raghu varaa nanu (brocheva)
Nee charanaambuja mulune (2)
Vida thaala karunaala vaala(brocheva)

Oh chathuraanana vibanditha
Neeku paraakela nayyaa (oh chathura)(3)
Nee charithamu pokada leninaa
Chintha theerthi varamu lechi vegame(nee)

Sa sanidha padha nisa nini dhadha pama pa dha ma
Ga ma pa dha ni sanidhapama nidhapama
Gama padha magarisa sama gama padha ma
Padhani sasarini ninisadha dhadhani pa dha
Mapadhani sanidhapa magamanidhani padhama
Padhani sama garisa risa nidhapa
Sanidhapama gama padhani

Seethaa padhe naa pai neekabhimaanamu ledha aa. (2)
Vaathaathmachaa chitha paadhaa
Naa moralanu vina raadhaa
Bhaasura mukha kari raajunu brochina
Vaasudhevudavu neevu kadhaa (bhaasura 2)
Naa paadhakamilla pogotti gattika
Naa aa cheyee gatti viduvaka

Sa sanidha padha nisa nini dhadha pama pa dha ma
Ga ma pa dha ni sani dhapama nidhapama
Gama padha magarisa sama gama padha ma
Padhani sasarini ninisadha dhadhani pa dha
Mapadhani sanidhapa magamanidhani padhama
Padhani sama garisa risa nidhapa
Sanidhapama gama padhani (brocheva)
============================================
Song: Omkara Naada
Movie Name: Sankarabharanam
Music: Mahadevan K.V.
Singer: Balasubramanyam S P, Janaki S

Om….om….
Onkaara nadhaanu santhaana mougaaname
Sankaraabharanamu
Onkaara nadhaanu santhaana mougaaname
Sankaraabharanamu Sankaraabharanamu

Sankara galanigalamu sreehari padha kamalamu(2)
Naaga rathna naalikaa tharalamu sankaraabharanamu

Shaaradha veenaa…..aa….aa….
Shaaradha veenaa raaga chandrikaa
Punakitha shaaradha raahathramu
Naaradha neeradha mahathi ninaadha
Gamakitha shraavana geethamu (naaradha)
Rasikula thanu raaga mai
Rasa thanthra lokaana mai….(rasikula)
Pallavinchu saama vedha mathramu
Sankaraabharanamu sankaraabharanamu

Adhwaitha sidhiki amarathphalabthiki
Gaaname sopaanamoo…. (adhwaitha)
Sathwa saadhanaku sathya shodhanaku
Sangeethame praanamoo (sathwa)
Thyaagaraaja hrudhaya mai
Raaga raaja nilaya mai (thyaaga)
Buthinathoku bhakthi yoga maargamu
Mrutheeya leni sudhaa laasa swargamu
Sankaraabharanamu (onkaara)

Pa dha ni (sankaraa)

Pamagari gamapadhani (sankara)

Sarisa nidhapa nisani dhapama
Dhanidha pamaga pamadhapanidha sani gari (sankara)

Dhapa dhama mapadha pa mapadha pa
Dhapa dhama madhapamaga
Gama madha dhani niri
Madha dhani niri riga
Niri riga gama maga gari risa sani nidha dhapa
(sankara)

Ri sasasa ririsasa risasa sani sari sani sari
Sanirisanidha ni ni ni
Dha dha ni ni dhadha ni ni dhadhanini
Dhanisa dhanisa dhani dhagarisanidhapa dha dha dha
Gariga mamaga gariga mamaga
Gari gamapa ga mapadha madhapamagarisani
Sariga sari Gari maga pama dhapa maga pama
Dhapa nidha pama dhapanidha sani dhapa nidha
Sani risa ga ri sa garisanidha ri sa risanidhapa sa
Garisanidha risanidhapa sanidhapama risani
Risanidhapa nidha sanidhapamapa
Risanidhapa sanidhapama dhapamagari
Ga ma dha nidhani padha mapa risanidhapani
Dhapamagari risanidhapa magarisani
(Sankaraabharanamu sankaraabharanamu)
==============================================
Song: Ragam Thanam
Movie Name: Sankarabharanam
Music: Mahadevan K.V.
Singer: Balasubramanyam S P

Raagam Thaanam Pallavi(2)
Naamathilone kadhalaadi kadashega mannavi (raagam)

Naadha varthulai vedha moorthulai (2)
Raaga keerthulai thrimoorthulai (raagam)

Krishnaa tharagaala saaranga raagaalu
Krishna leelaa tharanginee bhakthi geethaalu
Krishnaa tharagaala saaranga raagaalu
Krishna leelaa tharanginee bhakthi geethaalu
Sassya kethaaraala swarasa gaandhaaraaloo(2)
Sarasa hrudhaya kshethra vimala gaandarvaloo(2)
Ksheera saagara shayana dheva ghaandaavilo
aa…aaa…..aa….. (ksheera)
Nee padha keerthana seyaka pama padhani (raagam)

Sruthilaya le jananee jana kulukaaka
Bhaavaala raagaala thalaala thelee(sruthi)
Sreecharana manthaara madhupamunai vraalee(2)
Nirmala nirvaana madhu thaarale brolee (2)
Bharathaapi naya vedha aaa…aa(bharath)
Vrutha dheekshapu nee
Kailaasa sadhanaa kaamboji ragaala (2)
Nee padha narthana se…yaka padhani (raagam)
============================================
Song: Sankara Nada
Movie Name: Sankarabharanam
Music: Mahadevan K.V.
Singer: Balasubramanyam S P

Sankaraa………naadha shareeraa paraa
Vedhavihaaraa haraa jeeveshwara…. (sankaraa)

Praanamu neevani gaaname nee dhani
Praaname gaanamanee
Mouna vichakshana gaana vilakshana
Raagame yogamanee (praanamu)
Naadhopaasana chehina vaadanu
Nee vaadanu ne naithe (naadho)
Dhikkarim thaji thahimagirindra
Kandara neela kandaraa
Udhurulukanee rudhraveena
En nidhra gaanamithi avatharindara ithi karindara
(sankaraa)

Nerishe merukulu murishe thadavula
Chiru chiru nouvulu kavoloo
Uriney urumulu sari sari nadanala
Chiri chiri moovalu kavoloo
Paravashaana sira suvuganga
Dhalaku jhaaranaa shiva gangaa (para)
Naa gaanadha harinu munu gangaa
Aanandha vrishtine thadavangaa…aaa…..(sankaraa)